Comment on Middle of June 1844

[Barfods note til teksten:]
De fem, som fornemmelig bevirkede, at den paatænkte Idee virkelig kom til Udførelse, vare imidlertid de Herrer Fick, Freund, Hetsch, Hillerup og Thiele.

Last updated 27.05.2016