The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.1.1842

Se nogle af tegningerne til serien af relieffer med kristne motiver i Kataloget. F.eks. C459b og dets relaterede værker.

Last updated 28.06.2021