The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Brick surfaces and profiles

[Redaktørens note til teksten:]
Ill. 11 er gengivet i det originale scan, og kan ses her.

Last updated 27.05.2016