Comment on 30.11.1832

Dvs. en tilladelse (eller et afslag) fra de gejstlige myndigheder i Laibach (Ljubljana) med hensyn til, om katolikken Elisa Thorvaldsen og protestanten Fritz Paulsen kunne indgå ægteskab.

Last updated 11.05.2016