The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.3.1840

Thorvaldsen har egenhændigt signeret brevet, der i øvrigt er skrevet i en sekretær (koncipist). Billedhuggeren anvender her den tyske variant af sit navn, jf. referenceartiklen Alberto eller Bertel?.

Last updated 11.05.2016