The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on History and Danish Golden Age Painting

[Author’s note in the text] Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker Exhibition catalogue. Copenhagen, 1830, cat.no. 34: “Vinterlandskab. I forgrunden en forstyrret Kæmpegrav.”

Last updated 24.01.2017