The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Not earlier than July 1840

Frederik 6. havde i 1834, efter Julirevolutionen i Paris i 1830, oprettet fire stænderforsamlinger i hhv. Itzehoe, Slesvig, Viborg og Roskilde. Stænderforsamlingerne fungerede som folkelige diskussionsfora og rådgivende organer; de havde ikke beslutningsdygtighed, men kongen var nødt til at lytte til dem. For så vidt var der tale om et forsøg med en (proto-)demokratisk styreform.

Last updated 29.04.2016