The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Canonical measurements. Thorvaldsen’s Statue Jason with the Golden Fleece

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Apollo, den romerske form af gudens navn – og ikke den græske Apollon, er her anvendt, da der i kunstlitteraturen i reglen refereres til denne form. – I øvrigt brugte Thorvaldsen gennemgående de romerske gudenavne.

Last updated 27.05.2016