The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Canonical measurements. Thorvaldsen’s Statue Jason with the Golden Fleece

[Forfatternes note i den trykte tekst:]
Det idrætshistoriske omfattede dels en række emner med relation til antikkens sportstradition, herunder De olympiske Lege, dels gymnastikkens og sportens nyere historie, med særlig vægt på Geronimo Mercurialis bogværk DE ARTE GYMNASTICA (1569), J. C. F. Guthmuths Gymnastik für die Jugend (1793), gymnastikpædagogen Franz Nachtegalls virke i København o. år 1800 samt kaptajn I. P. Jespersens Lektioner i Legemskultur på Thorvaldsens Museum i årene 1930-39.

Last updated 27.05.2016