The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on N.L. Høyen and Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] Udskrift af dåbsprotokollen. Se Afskrift i Victor Hermansens efterladte materiale til en biografi af C.J. Thomsen, pk. 6.

Last updated 08.04.2016