The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on N.L. Høyen and Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] VHAA. Thomsen til B. E. Hildebrand. 1838, den 6. og 20. december.

Last updated 08.04.2016