The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on N.L. Høyen and Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] Se afskrift i Victor Hermansens efterladte materiale til en biografi af C.J. Thomsen, KB.NKS 4546, pk. 3.

Last updated 08.04.2016