The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on N.L. Høyen and Chr. J. Thomsen

[Forfatterens note i teksten] J. L. Ussing: Af mit Levned, 1906, s. 126, hvor han skriver, “det var mig kært at dvæle ved minderne, og hans (Høyens) efterladte breve satte mig istand til at følge ham igemmen de år, hvor jeg ikke havde kendt ham”. Ussing lærte først Høyen at kende i 1842.

Last updated 08.04.2016