The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Politicization of Art in the 1840s

[Forfatterens note i teksten] At de vigtigste stilhistoriske brud hverken kan betragtes som resultat alene af en indre inerti, som Wölfflin mente, eller som blot og bart et ønske om noget nyt, men betinges af nye måder at se verden på, altså skift i verdensanskuelse, at en ny filosofisk-religiøs-videnskabelig model melder sin entre i menneskehedens historie, argumenterer Lise Bek overbevisende for i Virkeligheden i kunstens spejl, 1988.

Last updated 01.04.2016