The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Horneman

[Forfatterens note i teksten] Hornemans egenhændige Katalog over den saakaldte “Hornemanske Miniaturesamling”. Ms. paa Rosenborg.

Last updated 22.03.2016