The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.7.1830

Dvs. blanketten med Elisa Thorvaldsens karakterer for hendes franske klosterskole i Rom.

Last updated 14.03.2016