The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.10.1828

Denne pris dækker, som det ses, tre måneders kostskoleophold eksklusive materialeomkostninger, dvs. prisen var 7½ scudi pr. måned.
Til sammenligning kan nævnes, at Thorvaldsen i 1828 betalte en assistent / marmorhugger i sit værksted fx ca. 21 scudi pr. måned (for hugning af relieffer), eller ca. 32 scudi pr. måned (for hugning af statuer).

Last updated 10.03.2016