The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Kort før 23.5.1844

Dvs. Charlottenborgudstillingen på Kunstakademiet i København, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, København 1844, p. 8, kat.nr. 94: En Composition. Maleriet lader dog til først at være blevet helt færdigt (og reelt udstillet?) senere, da det med sikkerhed optræder året efter på samme udstilling, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, København 1845, p. 7, kat.nr. 87: Landskab, med optrækkende Uveir. Composition.

Last updated 09.03.2016