The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Danish Society in the Golden Age

[Forfatterens note i teksten] Se f.eks. Martin Zerlang m.fl.: En selvskreven historie – om erindringsbøger og dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere i Danmark, Kbh. 1982.

Last updated 04.03.2016