The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Danish Society in the Golden Age

[Forfatterens note i teksten] Kristof Glamann: Bryggeren. J C. Jacobsen på Carlsberg, Kbh. 1990, s. 204-06 og passim.

Last updated 04.03.2016