The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Danish Society in the Golden Age

[Forfatterens note i teksten] Ingrid Markussen: Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Reventlow til skolelov, Kbh. 1988.

Last updated 04.03.2016