The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Danish Society in the Golden Age

[Forfatterens note i teksten] Hans Vammen: Grundlaget for det moderne Danmark? Hovedlinjer i dansk politisk idehistorie 1750-1850, Historisk Tidsskrift, 1984. Hans Vammen: Casino 1848, Historisk Tidsskrift, 1988.

Last updated 04.03.2016