The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on A Letter to Thorvaldsen from H.C. Andersen

[Forfatterens note i teksten] Den Berlingske Tidende oplyser 17. april 1838, at bo¬gen er færdigtrykt.

Last updated 04.03.2016