The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Melancholy Hero

[Forfatterens note i teksten] Kunstakademiets Arkiv (RA) 8.2.12 (udat. Maskinskrevet fortegnelse), 8.2.8 (inv. 1887/9, upag.), 8.2.6 (inv. 1890, s. 60 nr 19.), 8.2.9 (inv. 1896, s. 59 v. nr. 15).

Last updated 25.02.2016