The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Melancholy Hero

[Forfatterens note i teksten] Kjøbenhavns kongelig alene priviligerede Adressecomptoirs Efterretninger, 63-årg., nr. 117, den 21. maj 1821_. Danske Statstidende nr. 41, den 21. maj 1821. Dansk Literatur-Tidende nr. 19, 1821, s. 17-19. Om Collins initiativ, se Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn nr. 45, den 5.juni 1821. Om konkurrencen, se også bl.a. Victor Freund: Hermann Ernst Freunds Levned, Kbh. 1883, s. 80-82 og Kasper Monrad: Ragnarokfrisen af H.E.Freund, Kbh. 1986, s. 26-27. Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Omkring Loke. Arbejder af Hermann Ernst Freund, Kbh. 1986, s. 19-24. KBs håndskriftsamling, Add. nr. 257 Fol., nr. 7 (16/6 1821), nr. 8 (2/7 1821) Collin til Freund. Finn Magnusen: Den ældre Edda, I, Kbh. 1821.

Last updated 25.02.2016