The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Joseph Anton Koch’s “Lauterbrunnental” and Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Akvarellene, Lutterotti: op.cit. (note 2), Z 437 og 438; for maleriet se Lutterotti G 36 og note 25.

Last updated 24.02.2016