The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Monetary Units

Dette lille skæmtsomme digt om den romerske scudos devaluering er nr. 30 af Nicanders Romerske Sonetter i hans Hesperider, Örebro 1835, p. 16.

Last updated 16.02.2016