The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.10.1833

Dvs. efter al sandsynlighed billedhuggeren og medaljøren Christen Christensen, der bl.a. var i Rom under sin store udlandsrejse 1831-1834. Han var blevet anbefalet Thorvaldsen af Christian (8.) i brev af 12.12.1831.

Last updated 15.03.2016