The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.10.1833

[Redaktørens note i teksten:] Først skrevet daarlige.

Last updated 08.02.2016