The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1837

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Da denne Side af Sagen for en Deel er berørt i et af de sidste Nummere af Kjøbenhavnsposten, have vi udeladt Adskilligt af hvad vi her havde anført.

Last updated 08.02.2016