The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Aspects of C. W. Eckersberg’s Youthful Years

[Forfatterens note i teksten] Jørgen Slettebo: C. W. Eckersberg og Sønderjylland. Nordslesvigske Museer, nr. 8, s. 86-108.

Last updated 05.02.2016