The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Brother’s Løffler

[Forfatterens note i teksten] Københavns Stadsarkiv. Thorvaldsens Museums Regnskaber. Pakke 1-4. 1840-53, bilag 1060, 1171 og 1194.

Last updated 27.01.2016