The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Brother’s Løffler

[Forfatterens note i teksten] Rigsarkivet. Kunstakademiets arkiv. Brev af 31. januar 1842 til malermester Løffler fra Akademiet.

Last updated 27.01.2016