The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Brother’s Løffler

[Forfatterens note i teksten] Rigsarkivet. Kunstakademiets arkiv. Kvartalslisterne for eleverne 1830-49.

Last updated 27.01.2016