The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Brother’s Løffler

[Forfatterens note i teksten] Rigsarkivet. Kunstakademiets arkiv. Register over Kunstakademiets elever 1826-1853. Ansøgninger o.lign. vedr. optagelse på skolen.

Last updated 27.01.2016