The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Eckersberg’s Pictures of Thorvaldsen’s Return to Copenhagen 17 September, 1838

[Forfatterens note i teksten] Henrik Bramsen og Peter Koch: Dansk Tegnekunst, Kbh. 1948, s. 111.

Last updated 15.01.2016