The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.1.1828

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Broen over Tiberen ved Kastellet St. Angelo, forhen Moles Hadriana, Hadrians Gravminde.

Last updated 15.01.2016