The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Casa Buti

Thieles beskrivelse gengives også i Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 75-78. I en note p. 75 skriver Barfod om navnene på Thorvaldsens dør:

“Baade Fyrster og Alverdens Notabiliteter have med Knive indgravet sine Navne i Døren, naar de forgjæves vare gaaet at besøge Thorvaldsen.”

Last updated 25.10.2016