The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1840

Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 11.12.2015