The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on A Tarantella for Thorvaldsen

[Forfatterens note i teksten] Thorvaldsens Museum. Inv. nr. N 256

Last updated 10.12.2015