The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on October 1842

Wallick må hentyde til en toldundersøgelse ved grænsen til den danske konges landområde. Langenfelde ligger lige nord for Hamborg og må have fungeret som told- og grænsestation for diligencer på vej ind i Holsten.

Last updated 25.11.2015