The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on October 1842

Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd, se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 24.11.2015