The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Between 7.11.1820 and 25.11.1820

Det er ikke opklaret, hvilken “Copernicus” Caspers vedlagde, men der kunne være tale om et stik forestillende den polske astronom. Thorvaldsens udarbejdede skitser til Copernicus-monumentet netop omkring 1820 og 1821, se fx C254, C255 og A258.

Last updated 23.11.2015