The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.3.1843

Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd, se Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 20.11.2015