The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 29.10.1817

Den omtalte Tobie er endnu ikke nærmere identificeret, men synes at have været en tidligere flamme. Caspers omtaler ham i flere af sine breve til Thierry.

Last updated 16.11.2015