The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.9.1840

Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 05.11.2015