The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.10.1842

Ordet er ikke sikkert tydet.

Last updated 01.11.2015