The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.10.1842

Denne bemærkning på dansk er skrevet af Frederikke Wallick, som det er tilfældet på andre af regningerne fra hendes og Thorvaldsens rejse gennem Europa. Wallick skriver i sin rejseberetning: “Fra Marseille, hvor Thorv. ingen Penge havde med sig , blev jeg hans Kasserer…”

Last updated 01.11.2015