The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.12.1819

Adskillelsen fandt sted en af dagene efter eller på selve dagen 21.5.1819, der er datoen for den sidste daterede note fra Caspers til Thorvaldsen skrevet i Rom.

Last updated 30.10.2015