The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.5.1841

Også Richardts lillebror, Ferdinand Richardt malede et portræt af en sømand, jf. kat.nr. 121 i Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1841, p. 11. Det er bl.a. dette billede, der har medvirket til forvirringen, eftersom der henvises til dette i Thorvaldsens Museums arkkatalog.

Last updated 29.10.2015